Budi rješenje – medijatori u zajednici

Projekt “Budi rješenje – medijatori u zajednici” afirmira nenasilno rješavanje sukoba i jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s mladima i mladih s problemima u ponašanju stjecanjem novih znanja i vještina, posebice komunikacije, aktivnog slušanja i vještina medijacije. Projektom se namjerava informirati i senzibilizirati zajednica za postupke medijacije te uključiti mlade u organizaciju i provedbu kampanje kojom će se zagovarati odgoj i obrazovanje za mir i nenasilno rješavanje sukoba. Edukacija stručnjaka i mladih s problemima u ponašanju i provedba kampanje je odgovor na rastući problem nasilja među mladima i doprinos kroničnom nedostatku programa koji educiraju i osnažuju djecu i mlade i stručnjake koji s njima rade. Projektom se namjerava educirati, kroz napredan program medijacije, 15 stručnjaka Splitsko-dalmatinske županije te neposredno 20 mladih u riziku i s problemima u ponašanju. Projekt financijski podržava Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Ciljevi projekta

  • Unaprjeđenje kvalitete života djece i mladih s problemima u ponašanju stjecanjem novih znanja i vještina u nenasilnom rješavanju sukoba
  • Razvoj životnih vještina djece i mladih
  • Povećanje znanja o nenasilnom rješavanju sukoba i medijaciji
  • Promicanje aktivne participacije mladih u zajednici u rješavanju društvenih problema
  • Zagovaranje društva bez nasilja

udruga-most-logo-black