Housing First

Uz financijsku podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga drušva, kroz aktivnost našeg Centra znanja za društveno uključivanje i smanjenje siromaštva realizirali smo Housing First (Stanovanje prvo) studijsko putovanje u Bolognu. Prvo smo se susreli s dragim prijateljima iz novoosnovane Udruga AjA iz Pule koji su započeli provođenje HF projekata u Puli. Također smo iskoristili priliku i posjetili prenoćište naših kolega iz udruge Institut Pula.
Nakon toga smo sa kolegicama iz Pule posjetili organizaciju Piazza Grande u Bologni koja skrbi za 70-tak korisnika u modelu Housing First. Bologna ima oko 1000 ljudi bez krova nad glavom za koje skrbe različite organizacije te imaju 5 prenoćišta ukupnog kapaciteta za 250 osoba. Razvili su i čitavu mrežu ostalih usluga poput organiziranih stanovanja, pučkih kuhinja, dnevnih centara i Outreach servisa.
Housing First nije samo obična socijalna usluga, već potpuno drugačiji oblik rada s ljudima bez krova nad glavom. Zbog svih vanjskih okolnosti rad u velikim prihvatilištima ne pokazuje dobre rezultate u socijalnom uključivanju beskućnika, a na svima nama je da novim modelima rada pokušamo neke stvari promijeniti.
Housing First je od izuzetnog značaja, ne samo za beskućnike, već i za sve ostale socijalno ugrožene i marginalizirane kategorije naših sugrađana.
Hvala domaćinima na novim znanjima, a naša avantura tek započinje.
#udrugamost #centarznanja #nacionalnazakladazarazvojcivilnogadrustva