Housing For All

HOUSING FOR ALL - europska kampanja u koju smo se uključili zajedno s brojnim organizacijama diljem Europe...
Stanovi moraju postati priuštivi, a stanovanje društvena briga! Potpišite europsku peticiju "Stanovanje za sve" na: https://www.housingforall.eu/hr/stanovi-moraju-biti-priustivi-a-stanovanje-drustvena-briga/

Dajte svoj glas da se na razini Europe gradi više javnih stanova, da se lakše financiraju neprofitne stambene inicijative i da se reguliraju digitalne platforme za iznajmljivanje stanova za kratkoročni najam. Potpiši za pravo na stan!