Izrada Okvira u sklopu projekta „Mreža pružatelja socijalnih usluga u zajednici“

U sklopu projekta  „Mreža pružatelja socijalnih usluga u zajednici“ udruga Igra je razvila okvir za kvalitetno pružanje socijalnih usluga organizacija civilnoga društva  utemeljenog nametodi (bottom-up) te proizlazi iz dobrih praksi četiri organizacije civilnoga društva koje svakodnevno, već dugi niz godina pružaju socijalne usluge u svojim lokalnim zajednicama.

 

Ciljana populacija (korisnici) njihovih usluga su obitelji u riziku i djeca i mladi s problemima u ponašanju, stoga se i ovaj Okvir odnosi prvenstveno na kvalitetu pružanja usluge u radu s navedenim korisnicima.

 

Okvir se temelji na relevantnom nacionalnom zakondavstvu, napose Zakonu o socijalnoj skrbi (NN, 64/2020), Pravilniku o standardima kvalitete socijalnih usluga (NN, 143/2014) te suvremenim znanstvenim spoznaje iz područja prevencije i tretmana problema u ponašanju.

 

U procesu izrade Okvira sudjelovali su sljedeće organizacije:

1. Udruga Igra,

2. Udruga MoSt,

3. Udruga Breza,

4. Udruga Ardura,

 

Kao rezultat procesa Igra je izradila online digitalni priručnik, koji će uskoro biti dostupan na web stranicama organizacija nositelja i partera.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova za potrebe projekta „Mreža pružatelja socijalnih usluga u zajednici“.