Konferencija "Zajedno znanjem"

Udruga MoSt, kao Centar znanja za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, okuplja 12. i 13. svibnja 2022. godine, na konferenciji "Zajedno znanjem", stručnjake i aktiviste koji djeluju u različitim institucijama, ustanovama i organizacijama civilnog društva te predstavnike devet centara znanja iz Republike Hrvatske.
Osnovni cilj Konferencije je o rastućem problemu siromaštva i socijalne isključenosti progovoriti otvoreno i glasno iz pozicije znanja i iskustva rada u različitim područjima naših društvenih djelovanja te doprinijeti povezivanju i umrežavanju na svim razinama, širenju znanja i informacija, boljim i učinkovitijim javnim politikama, socijalnoj pravdi i razvoju usluga za različite ranjive skupine.
Centri znanja za društveni razvoj su organizacije civilnog društva, mreže i savezi koji djeluju u području zaštite ljudskih prava, zelenih politika, kulture i umjetnosti, zaštite prava osoba s invaliditetom, skrbi i brige o braniteljskoj i stradalničkoj populaciji, mladima te u području suzbijanja siromaštva, beskućništva i socijalne isključenosti.
Konferenciju financijski podržava Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.
Pozivamo sve zainteresirane da budu aktivni sudionici/ce i da se na sljedećem linku prijave: