Napredni seminar medijacije u sklopu projekta "Medijacija nije meditacija 3" - aktivni u rješavanju problema

✅Proteklih godina u suradnji s Forum za slobodu odgoja provodili smo edukacije o medijaciji za stručnjake, volontere, studente i mlade problemima u ponašanju. Tako smo i ovaj put u sklopu projekta "𝙈𝙚𝙙𝙞𝙟𝙖𝙘𝙞𝙟𝙖 𝙣𝙞𝙟𝙚 𝙢𝙚𝙙𝙞𝙩𝙖𝙘𝙞𝙟𝙖 3 - 𝙖𝙠𝙩𝙞𝙫𝙣𝙞 𝙪 𝙧𝙟𝙚š𝙖𝙫𝙖𝙣𝙟𝙪 𝙥𝙧𝙤𝙗𝙡𝙚𝙢𝙖" održali napredni seminar medijacije.
Medijacija može biti djelotvoran alat stručnjacima u svakodnevnim situacijama sprječavanja sukoba, pomaže u razvoju različitih vještina kod djece i mladih, važnih za usklađeni razvoj, te indirektno doprinosi smanjenje sukoba u obitelji i drugim situacijama u društvu. U vremenima u kojima živimo važan je svaki kotačić koji može doprinijeti suzbijanju nasilja.
✅Projekt "𝙈𝙚𝙙𝙞𝙟𝙖𝙘𝙞𝙟𝙖 𝙣𝙞𝙟𝙚 𝙢𝙚𝙙𝙞𝙩𝙖𝙘𝙞𝙟𝙖 3 - 𝙖𝙠𝙩𝙞𝙫𝙣𝙞 𝙪 𝙧𝙟𝙚š𝙖𝙫𝙖𝙣𝙟𝙪 𝙥𝙧𝙤𝙗𝙡𝙚𝙢𝙖" financijski je podržan od Ministarstva znanosti i obrazovanja🙂