Naši korisnici pomažu drugima...

U sklopu obilježavanja dvadeset godina skrbi i brige za beskućnike, nastojimo se barem simbolično zahvaliti svima vama koji nam pomažete. Naši korisnici posjetili su dvije udruge, pružatelje socijalnih usluga i dvije socijalne institucije te dostavili Antikorona pakete pomoći, kupljene uz pomoć Ministarstva rada, mirovinskog sustava i socijalne politike RH.