O projektu Child-Friendly JT

Doprinos i cilj 'Child-Friendly JT' projekta je adekvatna primjena kaznenog zakona Europske unije i to u svrhu promoviranja prava djece osumnjičene ili optužene za kazneno djelo.

Doprinos projekta je i kreiranje alata koje stručnjaci koji rade s djecom u pravosudnom sustavu, mogu primjeniti kako bismo bili sigurni da se pravo na informacije i pravo na prevođenje i tumačenje koriste i primjenjuju u kaznenim postupanjima.

O projektu Child-Friendly JT