Održan je zadnji modul edukacije „Umrežavanje stručnjaka koji rade s djecom i mladima s problemima u ponašanju i donositelja odluka“

*  Održan je zadnji modul edukacije „Umrežavanje stručnjaka koji rade s djecom i mladima s problemima u ponašanju i donositelja odluka“ za stručnjake koji rade s djecom i mladima s problemima u ponašanju u institucijama i organizacijama u lokalnoj zajednici i donositelje odluka / predstavnika jedinica lokalnih samouprava na području UA Split. 

Pod vodstvom naših trenera Tonija Maglice i Sunčane Kusturin polaznici edukacije su radili na razvoju suradnje unutar lokalnih timova ali i među različitim timovima unutar UA Split, identificirali prepreke u suradnji i načine kako je unaprijediti te su identificirali ključne zajedničkih točaka za razvoj/unapređenje u području prevencije PUP-a

U sklopu projekta „𝐎𝐝 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐣𝐞 𝐝𝐨 𝐳𝐚𝐣𝐞𝐝𝐧𝐢𝐜𝐞 – 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐨𝐜𝐢𝐣𝐚 𝐢 𝐫𝐚𝐳𝐯𝐨𝐣 𝐢𝐳𝐯𝐚𝐧𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐧𝐞 𝐬𝐤𝐫𝐛𝐢 𝐧𝐚 𝐩𝐨𝐝𝐫𝐮č𝐣𝐮 𝐔𝐀 𝐒𝐩𝐥𝐢𝐭“ (UP.02.2.2.15.0088) radimo na jačanju kapaciteta lokalnih zajednica na području urbane aglomeracije Split za provođenje preventivnih programa i pružanje socijalnih usluga za djecu i mlade. Projekt provodimo u partnerstvu s Gradom Splitom i sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr