Održan sastanak u sklopu projekta "Child-frendly JT"

Udruga MoSt u partnerstvu sa organizacijama iz Španjolske, Italije, Cipra, Bugarske i Belgije provodi projekt “Child-frendly JT: Prava maloljetnika na informiranje, prevođenje i tumačenje u kaznenom postupku: razvoj pravosudnih alata za djecu”.

U sklopu projekta, a zajedno sa organizacijama Fundacion Diagrama iz Španjolske, SAPI iz Bugarske, Instituto don Calabria iz Italije i International Juvenile Justice Observatory iz Belgije posjetili smo Veronu, te smo, osim istraživačkog dijela vezanog za kreiranje informativnog letka, posjetili i tri organizacije koje se bave tretmanom i resocijalizacijom maloljetnika koji su u sukobu sa zakonom.

Projekt se provodi uz financijsku potporu Programa za pravosuđe Europske unije (Ref.JUST-AG-2016 / JUST-AG-2016-06).