Održana Skupština Hrvatske mreže za beskućnike

Prošli tjedan u Zagrebu je održana Skupština Hrvatske mreže za beskućnike na kojoj su sudjelovale gotovo sve organizacije koje se bave problematikom beskućništva iz cijele Hrvatske. Susrećemo sa istim ili sličnim problemima, prihvatilišta i prenoćišta su gotovo puna, a veliki broj ljudi još uvijek je na ulicama naših gradova. Odlični su rezultati u zapošljavanju i socijalnom uključivanju mlađih i radno sposobnih korisnika, ali sve je veći broj starijih, fizički i psihički oboljelih osoba koji nemaju mogućnost rada i samostalnog života.
Nažalost, u ponekim gradovima još uvijek imamo problem prijave boravišta ili prebivališta, neki korisnici nemaju mogućnost ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje i potrebna nam je bolja suradnja sa socijalnim, zdravstvenim i javnim institucijama.
Potrebni su nam i bolji zakonski okviri, prevencija i strategija, rekli bismo potrebno nam je samo malo "dobre volje"...
Naši prijedlozi uskoro će krenuti prema institucijama, zagovarat ćemo neke promjene jer i mali korak je korak prema naprijed...
#hmb #hrvatskamrežazabeskućnike #centarznanja