Okrugli stol "Prevencija beskućništva"

Možemo li o beskućništvu i prevenciji beskućništva pričati i tijekom ljeta?!
Petak,16.6., Hotel MONDO u Splitu, s početkom u 11 sati!
Okrugli stol "Prevencija beskućništva" održava se u sklopu projekta "Nova perspektiva za beskućništvo" koji Hrvatska mreža za beskućnike provodi u partnerstvu sa 7 organizacija civilnog društva i dvije znanstvene institucije.
Do sada je, u sklopu projekta, provedeno 7 znanstvenih istraživanja, veliki broj konzultacija, konferencija, okruglih stolova i tribina s ciljem izrade smjernica za bolju i učinkovitiju skrb za beskućnice i beskućnike u Republici Hrvatskoj.