Poziv na edukaciju “Jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s djecom i mladima s problemima u ponašanju u školskom okruženju”

Udruga MoSt u partnerstvu s Gradom Splitom provodi projekt „Od institucije do zajednice – promocija i razvoj izvaninstitucionalne skrbi na području UA Split“, financiran iz Europskog socijalnog fonda (UP.02.2.2.15.0088). Projekt je usmjeren prevenciji institucionalizacije djece/mlađih punoljetnih osoba s problemima u ponašanju i promociji razvoja izvaninstitucionalnih socijalnih usluga u lokalnim zajednicama na području urbane aglomeracije Split. Projekt obuhvaća tri modula edukacija za stručnjake i osobe koje rade s djecom i mladima s problemima u ponašanju u različitim okruženjima i donositelje odluka / predstavnika jedinica lokalnih samouprava na području UA Split.


Ovim putem pozivamo učitelje/ice i nastavnike/ice s područja Urbane aglomeracije Split (Gradovi Split, Kaštela, Omiš, Sinj, Solin, Trogir i općine Dicmo, Dugi Rat, Dugopolje, Klis, Lećevica, Muć i Podstrana) da se prijave na prvi modul edukacije “Jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s mladima s problemima u ponašanju u školskom okruženju”


Prvi modul edukacije će se održati u dva dijela u prostorijama Udruge MoSt, Gundulićeva 52, Split.

· 1. dio edukacije: 19. i 20.1.2023. (četvrtak i petak) od 9 do 17 sati
· 2. dio edukacije: 16. i 17.2.2023. (četvrtak i petak) od 9 do 17 sati


CILJEVI EDUKACIJE:

Opći cilj: 

 

Osnažiti nastavnike za pružanje sveobuhvatne podrške učenicima s problemima u ponašanju

Specifični ciljevi:

  • produbiti razumijevanje procesa razvoja problema u ponašanju i manifestacije istog, osvještavanje vlastitih unutarnjih procesa tijekom suradnje s djecom s problemima u ponašanju
  • dobiti uvid u efikasne strategije i alate pristupa djeci s problemima u ponašanju
  • potaknuti na razvoj sveobuhvatne mreže podrške djeci s problemima u ponašanju

 

OBAVEZE SUDIONIKA EDUKACIJE:

  • sudjelovanje na četiri dana prvog modula edukacije
  • sudjelovanje na trećem modulu edukacije „Umrežavanje stručnjaka koji rade s djecom i mladima s problemima u ponašanju i donositelja odluka“, koji će se održati 19. svibnja 2023. godine u Splitu
  • ispunjavanje potrebne projektne dokumentacije (osobni podaci) 

 

O TRENERIMA:

​​Dr.sc. Toni Maglica je socijalni pedagog s dugogodišnjim iskustvom u radu s djecom i
mladima s problemima u ponašanju i njihovim obiteljima. Radio je u dječjem domu i civilnom
sektoru, a danas je zaposlen na Filozofskom fakultetu u Splitu. Njegov stručni i znanstveni
rad usmjeren je problemima u ponašanju djece, prevenciji problema u ponašanju i promociji mentalnog zdravlja. Autor je velikog broja stručnih i znanstvenih članaka iz navedenih područja. Ima niz dodatnih
edukacija te se više godina usavršavao u integrativnoj gestalt psihoterapiji.

Dr.sc. Sunčana Kusturin je socijalna radnica, supervizorica psihosocijalnog rada i trenerica u
području rada s mladima. Sunčana ima višegodišnje iskustvo rada na programima
prevencije problema u ponašanju i programima osnaživanja i socijalnog uključivanja
djece/mladih. Iskustvo direktnog grupnog i individualnog rada s djecom/mladima i njihovim
roditeljima u kombinaciji s iskustvom osnaživanja stručnjaka iz sustava obrazovanja i
alternativne skrbi kroz edukaciju i superviziju omogućuje joj da šire i dublje sagleda temu i
potrebe svih uključenih. Urednica je i autorica je nekoliko publikacija vezanih uz alternativnu
skrb i socijalno uključivanje.

 

NAPOMENA!!!

Uvjet za pohađanje edukacije je taj da se škola i adresa Vašeg prebivališta nalaze na području Urbane aglomeracije Split ((Gradovi Split, Kaštela, Omiš, Sinj, Solin, Trogir i općine Dicmo, Dugi Rat, Dugopolje, Klis, Lećevica, Muć i Podstrana)!

 

LINK ZA PRIJAVU:

https://forms.gle/26BbJUaQXhxgT67c7

 

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Za više o EU fondovima: https://www.esf.hr/ i https://strukturnifondovi.hr/