"PRAVO STANJE STVARI"

Možete li zamisliti tribinu s predstavnicima političkih stranaka na kojoj nema sučeljavanja, replika, političkih floskula, velikih obećanja, provokacija? A opet je zanimljivo, sadržajno, čuju se razmišljanja, stavovi, osjeti se informiranost, znanje, razumijevanje problema, pokažu se emocije!?
E to se dogodilo u Splitu na tribini, koju smo organizirali u Amfiteatru Doma mladih, pod nazivom „Pravo stanje stvari“.
Cilj nam je bio progovoriti o „golom životu“, o ulici, podatcima s terena, o građanima koji žive na rubu, o siromašnim, diskriminiranim, poniženim, marginaliziranim...o pravom stanju stvari!
I u svakodnevne političke teme uvrstiti i temu skrbi i brige o sve većem broju ranjivih skupina u RH koje žive u riziku od siromaštva.
Nitko jučer nije bio ravnodušan na podatke koje smo prezentirali i to nije zaista lako „štivo“, ali svi koji su jučer sudjelovali, imali su priliku vidjeti s čime se svakodnevno suočavaju brojne ustanove, institucije i organizacije civilnog društva. Političari to posebno trebaju čuti!
Hvala svim kandidatima političkih stranaka koji su se odazvali i koji su to i čuli i o tomu raspravljali!

Za one koji žele znati više o životima na margini evo brojki iza kojih stoji puno ljudskih i obiteljskih drama i zakona koje treba mijenjati! Političari, sljedeća dva tjedna su ključna i vi ste na potezu!

- Svaki peti građanin živi u siromaštvu;
- 75% umirovljenika živi ispod razine dostojanstva;
- Više od 1000 ljudi živi na ulici, a 500 u prihvatilištima i prenoćištima;
- Više tisuća građana hrani se u pučkim kuhinjama i deseci tisuća žive od zajamčene minimalne pomoći;
- 511.281 je osoba s invaliditetom, od čega je 60% muškaraca i 40% žena;
- 9% od ukupnog broja OSI čine djeca od 0 do 19 godina, što je 46.015;
- Najviše djece s poteškoćama u razvoju živi u gradu Zagrebu i Splitsko-dalmatinskoj županiji;
- Na području Splitsko-dalmatinske županije ukupno je oko 60.000 osoba s invaliditetom i 6000 djece do 18 godina;
- Žene čine većinu aktivnog stanovništva, 52, 2 %, ali i većinu nezaposlenih, 56, 8 %;
- Žene su 11,6% manje plaćene od muškaraca, što čini razliku u visinama mirovina i preko 40%;
- Žene se svrstava u 70% populacije u riziku od siromaštva a u Strategiji suzbijanja siromaštva nisu spomenute
- Većina jednoroditeljskih obitelji su žene, 83% su majke;
- Tijekom 2019. ubijeno je 13 žena, a prijavljeno 4.500 slučajeva obiteljskog nasilja s 4.641 žrtvom;
- Godišnje se registrira i do 40.000 hospitaliziranih osoba oboljelih od mentalnih poremećaja a najveći broj pacijenata je u dobi između 20 i 59 godina;
- Višestruke hospitalizacije vode u socijalnu izolaciju, stigmatizaciju, gubitak radne sposobnosti, učestalog lišavanja poslovne sposobnosti, trajnog smještaja u nekoj od institucija;
- RH je na peto mjesto u EU prema broju nezaposlenih mladih od 15 do 24 godine;
- Hrvati su crni rekorderi EU - s roditeljima živi 60% mladih u dobi od 25-30 godina;
- Mladi po izlazu iz domova najčešće ostaju i dalje u socijalnoj skrbi, stigmatizirani, nezaposleni i bez mreže podrške;
- Mlade obrazujemo za zanimanja u kojima nikada neće raditi;
- Trgovi, ulice, škole, radna mjesta, ali i domovi u Hrvatskoj nisu sigurni za LGBTIQ osobe;
- Šest od deset osoba doživjelo je nasilje, diskriminaciju, zločin iz mržnje na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i/ili rodnog izražavanja te spolnih karakteristik;.
- Rezultati istraživanja pokazuju kako 36 posto ispitanih zbog straha od doživljavanja diskriminacije ili nasilja prilagođava svoje ponašanje u svom domu, u školi to čini 37 posto ispitanih, a njih gotovo 40 posto na poslu te više od 43 posto u javnim prostorima;
- Rezultati ESPAD istraživanja nam govore da su nam mladi u dobi od 15 i 16 godina, prema incidenciji pušenja duhana, pijenja alkohola i konzumiranja ilegalnih ovisničkih sredstava, u vrhu europskih zemalja.
- Maloljetnici, unatoč postojanju zakonske regulative, bez poteškoća kupuju alkohol i duhan, tako da čak 76,2% dječaka i 71,9% djevojčica procjenjuje da bi vrlo lako mogli nabaviti cigarete i alkohol. ("Zaštita mentalnog zdravlja djece i mladih, uloga javnozdravstvenih projekata“
- Rezultati recentnih domaćih istraživanja nam govore kako 12,9 % srednjoškolaca zadovoljava kriterije za visoku razinu problema povezanih s kockanjem.
- Međunarodna i domaća policijska izvješća ukazuju da tržište drogama raste te da se kontinuirano pojavljuju nova psihoaktivna sredstva koja su sve razornija za mentalno zdravlje mladih.
- Oko 12.500 maloljetne djece je tijekom 2017. godine bilo odvojeno od svojih roditelja koji su se nalazili u zatvoru ili kaznionici. Činjenica da je roditelj na izdržavanju kazne značajno utječe na život djeteta. Neka djeca odvajanje doživljavaju kao napuštanje ili čak odbacivanje, neka osjećaju tjeskobu i gubitak samopoštovanja te je za njihovo psihičko zdravlje važno podržati kvalitetan kontakt s roditeljem....

Hvala organizacijama civilnog društva koje su nam pomogle u prikupljanju podataka i isticanju ključnih problema i formuliranju pitanja za političare/ke: Liga za prevenciju ovisnosti, Domine, Anđeli, Bijeli krug, Udruga Tobolac, LGBT Centar, QueerANarchive, Info zona, Udruga Feniks Split, udruga MI-Split i MI centar za pomoć i njegu za pitanja starih osoba, i Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina grada Splita.

Tribina je organizirana u okviru našeg programa Centar znanja za društveno uključivanje i smanjenje siromaštva, financirano sredstvima Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.