Predavanje „Moć i nemoć komunikacije“

Utorak, 08. studenog u 18 sati u prostoru Gradskog kotara Grad, Obala hrvatskog narodnog preporoda 10/1 (Riva), organiziramo predavanje na temu „Moć i nemoć komunikacije“ i velika nam je čast ugostiti iznimnu predavačicu prof.dr.sc. Lidiju Arambašić.
Predavanje je namijenjeno sadašnjim i budućim stručnjacima-pomagačima čiji se svakodnevni posao temelji na komunikacijskom procesu: psiholozima, socijalnim radnicima, logopedima, liječnicima i drugim zdravstvenim djelatnicima, (socijalnim) pedagozima, učiteljima, psihoterapeutima, rehabilitatorima. Primjereno je i laicima koji žele naučiti o komunikacijskom procesu i unaprijediti vještine komuniciranja, a korisna je rukovoditeljima, novinarima, komunikolozima i sl.
Predavačica kaže kako će predavanje biti zanimljivo, dinamično i zabavno s brojnim praktičnim i primjenjivim savjetima i materijalom koji može biti koristan svima koji „žele znati više“.
Predavanje koje organiziramo je nastavak serije predavanja o mentalnom zdravlju mladih koje drugu godinu zaredom organiziramo u suradnji s Mrežom mladih Hrvatske, a ovaj put i s GK Grad i dio su aktivnosti našeg Centra znanja čiji rad financijski podržava Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.
Svi ste pozvani!
O PREDAVAČICI
Prof.dr. sc. Lidija Arambašić je u Zagrebu diplomirala je 1981. godine jednopredmetni studij psihologije, stupanj magistra znanosti iz psihologije stekla je 1985. god. ("Dječja emocionalna nestabilnost i strah od ispitivanja u školi"), a doktorat znanosti iz područja društvenih znanosti, polje psihologija, grana zdravstvena i klinička psihologija stekla je 1994. godine ("Provjera nekih postavki Lazarusova modela stresa i načina suočavanja sa stresom").
Na Sveučilištu u Göteborgu i Sveučilištu u Stockholmu stekla je stručni naziv supervizorica psihosocijalnog rada. Završila je i dvogodišnje stručno usavršavanje iz traumatske psihologije, trogodišnju edukaciju iz sistemske obiteljske terapije, 2.5 godišnju edukaciju iz integralne obiteljske terapije, a četiri godine bila je uključena u iskustvenu edukaciju u području geštalt psihoterapije.
U okviru studija psihologije, više od 37 godina, pri Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu predaje kolegije: Psihoterapijski pravci, Psihološko savjetovanje u kriznim situacijama, Osnove psihološkog savjetovanja i Osnove traumatske psihologije.
Uključena je u osmišljavanje i rad na uspostavi sustava za provedbu psiholoških kriznih intervencija u Hrvatskoj te provodi konzultacije i supervizije sa stručnjacima koji provode krizne intervencije.
Samostalno i u koautorstvu objavila je više od 50 znanstvenih i stručnih radova. Samostalna je autorica triju knjiga: „Gubitak, tugovanje, podrška“; „Psihološka prva pomoć nakon kriznih događaja: vodič kroz psihološke krizne intervencije u zajednici“ ; „Svemoć i nemoć komunikacijskog procesa – Priča o zelenom kvadratu i žutom šesterokutu“.
Za svoja znanstveno-stručna postignuća dobila je niz nagrada:
- 2001. god. nagrada "Ramiro Bujas" Hrvatskog psihološkog društva "za afirmaciju psihologije" (u ime Tima za psihološke krizne intervencije Društva za psihološku pomoć iz Zagreba, kao voditeljica projekta "Razvoj sustava psiholoških kriznih intervencija u sustavu prosvjete i socijalne skrbi"),
- 2003. god. nagrada "Marko Marulić" Hrvatskog psihološkog društva "za osobito vrijedan doprinos primijenjenoj psihologiji",
- 2005. god. psihologijska nagrada "Zoran Bujas" Hrvatskog psihološkog društva "za osobito vrijednu psihologijsku knjigu godine",
- 2006. god. "Medalja Filozofskog fakulteta" za "objavu sveučilišnog udžbenika 'Gubitak tugovanje, podrška' ".
- 2022. god. "Godišnja nagrada Filozofskog fakulteta" za "objavu knjige 'Svemoć i nemoć komunikacijskog procesa – Priča o zelenom kvadratu i žutom šesterokutu"
#udrugamost #centarznanja