Seminar o primjeni EU povelje o temeljnim pravima

MoSt je aktivno sudjelovao u radu seminara i raspravi o mogućnostima primjene EU Povelje o temeljnim pravima kako bi se pružila podrška osobama čija su prava prekršena. Seminar je organizirala Agencija 
Europske unije za temeljna prava (FRA) i Ured pučke pravobraniteljice u Zagrebu, u Kući ljudskih prava.
Povelju je predstavio Gabriel N.Toggenburg iz FRA, a o strateškom parničenju i modelu komunikacije s javnošću o ljudskim pravima, prezentirao je Karl Kasper, ravnatelj estonskog Centra za ljudska prava.