SOCIJALNO ZDRAVSTVENA MAPA GRADA SPLITA U TISKANOM I DIGITALNOM OBLIKU!

Protekle godine najavili smo digitalizaciju naše socijalno zdravstvene mape i danas dijelimo sa svima vama njeno prvo digitalno izdanje 🙂
Samo jednim klikom i pretraživačem po nazivu i kategoriji usluga moguće je dobiti podatke o 58 institucija, ustanova, organizacija civilnog društva koje provode programe podrške različitim ranjivim skupinama građana. Usluge i ranjive skupine na ovoj mapi definirane su prema Zakonu o socijalnoj skrbi uz dodatne aktivnosti koje se provode, stoga je ovaj proces mapiranja pokazao što naš grad u ovoj domeni ima razvijeno i potvrdio kako je Split socijalno osjetljiva sredina. I to prema kriteriju organizirane institucionalne skrbi i podrške i prema kriteriju iskoraka i programa koje su razvile organizacije civilnog društva.
Propitivanja što nam nedostaje i što možemo unaprijediti te kako građanima i novim kategorijama u potrebi biti dostupniji, izazov je za sve nas. A suradnja svih, uvijek najbolji alat!
Socijalno zdravstvena mapa nastala je tako u suradnji s Upravnim odjelom za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i demografiju grada Splita u okviru našeg programa Centra znanja za društveno uključivanje i smanjenje siromaštva financiranog od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.
Grafički dizajn i ove mape potpisuje Luka Duplančić.
Svi koji žele mogu preuzeti i tiskani primjerak mape, u udruzi MoSt, Gundulićeva 52, u vremenu od 9-12 sati!