Uključite se u projekt Hrvatske reprezentacije beskućnika

Hrvatska reprezentacija beskućnika je volonterski projekt koji provodi Hrvatska mreža za beskućnike na području cijele Hrvatske. Naša reprezentacija prvi put se pojavila na Homeless World Cup-u 2009. godine u Milanu i do danas smo sudjelovali na šest prvenstava koje se održavaju svake godine u drugom gradu (Milano, Rio de Janeiro, Paris, Poznan, Ciudad de Mexico i Cardiff). Jedno od najvažnijih pravila natjecanja je da jedan igrač može samo jednom nastupiti na natjecanju, a sve kako bi se u projekt ukljičio što veći broj korisnika. Hrvatska mreža za beskućnike svake godine vrši selekciju igrača po osnovi ETHOS tipologije beskućništva, te u ovu sportsku priču uključujemo korisnike prenoćišta ili prihvatilišta, mlade osobe smještene u alternativnim oblicima skrbi ili mlade koji napuštaju takav oblik skrbi, korisnike terapijskih zajednica, stambenih zajednica i naravno osobe koje borave na ulici, napuštenim prostorima i slično. Svi vi koji provodite ili pružate neku od navedenih socijalnih usluga u vašim lokalnim zajednicama i imate mlade i motivirane korisnike koji se žele uključiti u ovaj jedinstveni sportsko-socijalni projekt, slobodno nas kontaktirajte putem stranice ili na E-mail: [email protected] Želja nam je svake godine uključiti što veći broj korisnika koji dolaze iz različitih gradova i različitih programa diljem Hrvatske. Socijalno uključivanje kroz sport i sportske aktivnosti daje odlične rezultate i vidljivi su pozitivni životni pomaci za svakog pojedinačnog korisnika. 
Kako smo već započeli sa planiranjem aktivnosti za slijedeću godinu, slobodno nas kontaktirajte i ako organizirate neke sportsko-socijalne događaje i turnire na koje ćemo se rado odazvati, jer nam je želja senzibilizirati što veći broj ljudi za ovu problematiku ali i promovirati sve aktivnosti organizacija koje čine Hrvatsku mrežu za beskućnike. 
Dijelite, širite priču, kontaktirajte nas za vaše korisnike, uključite se u projekt i preporučite nas kojem sponzoru jer ova priča zaista ima smisla.