Centar podrške za djecu i mlade s problemima u ponašanju

Provodi programe selektivne i indicirane prevencije i tretmana problema u ponašanju djece i mladih i pruža postinstitucionalnu podršku mladima koji izlaze iz alternativne skrbi.

POP PROGRAM (selektivna prevencija)

U okviru kojeg stručnjaci i mladi educirani volonteri-vršnjaci pomagači organiziraju psihosocijalnu pomoć za djecu i mlade u dobi od 11-18 godina i njihove obitelji koje se nalaze u riziku (samohrani roditelji, socijalno ugrožene obitelji, roditelji koji trebaju podršku u odgoju…) i čiji su rizici izraženiji ali djeca još ne pokazuju veće probleme u ponašanju. Program se provodi svakodnevno, u dvije smjene, a intervencije su usmjerene na individualno i grupno savjetovanje djece i roditelja, informiranje, educiranje, pomoć u učenju, kreativno provođenje slobodnog vremena. Za vršnjake pomagače organiziraju se edukacijski ciklusi, radionice osnaživanja, predavanja… POP program se kontinuirano provodi od 1999. godine

POP+ PROGRAM (indicirana prevencija)

Program namijenjen djeci od 11-18 godina koji manifestiraju rizična ponašanja (izostaju iz škole, loš školski uspjeh, počinili su prekršaj i prvo kazneno djelo…) i njihovim obiteljima. Intervencije se odnose na intenzivno individualno i grupno savjetovanje pojedinca i njegove obitelji, pomoć u učenju. Psihosocijalnu podršku provode stručnjaci i vršnjaci pomagači. Program se provodi od 2015. godine

POST PROGRAM (postinstitucionalna podrška)

Namijenjena mladima od 15-30 godina koji tek ulaze ili izlaze i već su izvan institucija socijalne skrbi i penalnih ustanova. Intervencije su usmjerene na informiranje, savjetovanje, grupni rad, učenje socijalnih i životnih vještina, podizanje razine kompetencija za zapošljavanje, pomoć u samostalnom stanovanju i izradi osobne i radne dokumentacije, kontakti s nadležnim institucijama i potencijalnim poslodavcima i dr. Program ima za cilj smanjenje socijalne isključenosti i rizika od siromaštva ove specifične populacije mladih. Program se provodi od 2015. godine.