Centar podrške za djecu i mlade s problemima u ponašanju 2020-2023

Nositelj: Udruga MoSt

Partner: Centar za socijalnu skrb Split

Financiranje: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Trajanje: 1.6.2020. - 31.5.2023.

SAŽETAK PROGRAMA:

Program je usmjeren prevenciji institucionalizacije djece u riziku i djece i mladih s problemima u ponašanju, socijalnom uključivanju djece i mladih iz alternativne skrbi i senzibilizaciji zajednice za potrebe ovih skupina djece i mladih.

Vrijednost programa  je pružanje pomoći i psihosocijalne podrške korisnicima na izvaninstitucionalni način, mogućnost brzog uključivanja obitelji i izbjegavanja stigmatizacije djece i mladih, što je u skladu s naputkom o provedbi Zakona o sudovima za mladež i prema odrednicama Nacionalnog programa djelovanja za djecu RH. Intervencije našeg Centra brzo i neposredno obiteljima pružaju individualno i obiteljsko savjetovanje, volontersku (vršnjačku) pomoć u učenju djeci i mladima koji odrastaju u rizičnom okruženju ili s problemima u ponašanju, te produktivno i konstruktivno provođenje slobodnog vremena, uz različite usluge grupne podrške (tretmanske grupe, Škola za roditelje, učenje u prirodi). Centar pruža i konkretnu podršku mladima koji izlaze iz ustanova socijalne skrbi ili pravosuđa kako bi se prevenirala njihova socijalna isključenost i rizik od beskućništva te kako bi ih se približilo svijetu rada. Djeca i mladi se uključuju u aktivnosti u skladu sa svojim potrebama, aktivno participiraju u procesu odlučivanja i dobrovoljno sudjeluju u programu kroz koji uče nove, socijalno prihvatljive načine ponašanja, koji u konačnici dovode do adekvatne dugoročne promjene (ne izostaju s nastave, savladavaju školsko gradivo, ostaju u sustavu redovnog obrazovanja, ne ponavljaju kaznena djela, pronalaze zaposlenje, podižu razinu socijalnih i životnih vještina ).