Centar znanja za društveno uključivanje i smanjenje siromaštva

Udruga MoSt je 2012. godine potpisala s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva sporazum o Razvojnoj suradnji u području centara znanja za društveni razvoj u RH.

Centri znanja razvijanju različite oblike djelovanja kroz istraživanja i analize javnih politika; prijenose specifičnih znanja u Republici Hrvatskoj i u drugim zemljama, razvijaju društvene potencijale i baze znanja, te zagovaraju pozitivne društvene promjene.

MoSt U okviru ovog programa dosadašnje iskustvo i specifična znanja u radu u s mladima s problemima u ponašanju i beskućnicima prenosi u druge sredine; potiče inovativne modele rada u području društvenog uključivanja i smanjenja siromaštva; zagovara povezivanje i stvaranje mreža dionika u cilju pozitivnih društvenih promjena; provodi istraživanja i analize javnih politika u ovom području djelovanja. U okviru

Centra znanja MoSt je potakao više lokalnih i nacionalnih mreža, utjecao na promjene zakonske regulative za ranjive skupine građana, potakao partnerstva na nacionalnoj razini i na području JI EU.