Financiranje udruge MoSt: Grad Split, Županija splitsko-dalmatinska, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Ured za suzbijanje zlouporabe droga te fondacije AED, CNF te ESF.

Ostali donatori

Za sve detalje oko pojedinačnih iznosa za financirane projekte možete se obratiti na našu kontakt adresu ili prema potrebi dobiti na uvid.