Mali za male i velike

Danas se sve više govori o razvoju odgoja za volontiranje odnosno uključivanju djece u obrazovanje o volontiranju kao i u volonterske aktivnosti koje su primjerene njihovoj dobi i stupnju razvoja s ciljem unaprjeđenja njihovih socijalnih i emocionalnih vještina. Odgoj za volontiranje prilika je da učenici te djeca i mladi u riziku usvajaju osjećaj za solidarnost, pravednost, zdravo i humano društvo, demokraciju, uvažavanje različitosti, interkulturalnost, lokalnu zajednicu, timski rad, zaštitu okoliša, da upotrijebe stečena znanja i kvalitetno provode slobodno vrijeme. Ciljana skupina ovog projekta - učenici osnovne škole, djeca i mladi u riziku te volonteri - uključeni su u edukacije koje su interaktivne i iskustvene te zahtijevaju visoku razinu njihove uključenosti i sudjelovanja. Ovakvo iskustvo interaktivnog, participirajućeg, kreativnog učenja, kao i implementacija naučenog odmah „u praksi“ producira kvalitetno učenje koje dugoročno utječe na ciljanu skupinu. Osim navedenog, aktivizam i uključenost u volonterske aktivnosti djeluje osnažujuće i preventivno na ciljanu populaciju.

Učenici ali i djeca i mladi u riziku kao socijalno isključena skupina korisnika, kroz realizaciju projektnih aktivnosti (koje uključuju i radno okupacijske aktivnosti) dodatno jačaju svoje kapacitete, razvijaju osjećaj samopouzdanja, iznimno važnog za njihovu daljnji razvoj.

Također, osim neposrednog utjecaja na ciljanu skupinu mladih, realizacijom projektnih aktivnosti posredno korist ima i socijalno isključena skupina beskućnika, grad Split i općina Muć s obzirom na nivo urbanizacije, te socioekonomsko i kulturno nasljeđe, područje djelovanja škole spada u nerazvijeni dio Splitsko-dalmatinske županije.

Nositelj: Udruga MoSt

Partneri: Osnovna škola braće Radić, Bravčević

Financiranje: Organizacijska podrška Fonda za aktivno građanstvo

Trajanje: 1.9.2022. - 31.8.2023.

Projekt „Mali za male i velike“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.