MoSt – Centar za krizno volontiranje

Program se temelji na razvijanju kriznog volonterskog centra i formiranju kriznih volonterskih timova u Splitu, na Braču i Općini Okrug, kroz suradnju s jedinicama lokalne samouprave i odgojno – obrazovnim ustanovama.

Opći cilj programa:

Razvoj lokalnog centra za krizno volontiranje i promoviranje volonterstva u kriznim situacijama

Posebni ciljevi programa:

1. Povećati broj aktivnih građana i učenika uključenih u volonterske aktivnosti u kriznim situacijama

2. Organizirati i poticati volonterski rad u kriznim situacijama u manjim sredinama

3. Povećati vidljivost volonterskih aktivnosti i promovirati vrijednost volontiranja u kriznim situacijama

Nositelj: Udruga MoSt

Partneri: Grad Split, Općina Okrug, V. gimnazija "Vladimir Nazor", Komercijalno-trgovačka škola Split, Osnovna škola Bol

Financiranje: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Trajanje: 1.1.2021. - 31.12.2022.