„Od institucije do zajednice – promocija i razvoj izvaninstitucionalne skrbi na području UA Split“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Za više o EU fondovima: https://www.esf.hr/ i https://strukturnifondovi.hr/

 

Udruga MoSt je potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. (UP.02.2.2.15.0088), za projekt „Od institucije do zajednice – promocija i razvoj izvaninstitucionalne skrbi na području UA Split“.

Naziv projekta: „Od institucije do zajednice – promocija i razvoj izvaninstitucionalne skrbi na području UA Split“

Nositelj: Udruga MoSt

Partner: Grad Split

Vrijeme provedbe: 15. prosinca 2021. godine – 15. prosinca 2023. godine 

Ukupna vrijednost projekta iznos: 853.460,47 kn

Kontakt osoba: Ivo Puljek ([email protected])

Projekt je usmjeren prevenciji institucionalizacije djece/mlađih punoljetnih osoba s problemima u ponašanju i promociji razvoja izvaninstitucionalnih socijalnih usluga u lokalnim zajednicama na području urbane aglomeracije Split (Sinj, Trogir, Omiš).

Aktivnosti projekta će osigurati promociju procesa deinstitucionalizacije, pružanje socijalnih usluga korisnicima, te unaprjeđenje kvalitete i razvoj novih usluga edukacijom i umrežavanjem stručnjaka i donositelja odluka s područja UA Split.