„POST – Podrška mladima iz alternativne skrbi“

Projekt je usmjeren na prevenciju socijalne isključenosti mladih iz alternativne skrbi, organizacijom stručne i mentorske podrške te podrške u obrazovanju i jačanju profesionalnih kompetencija.

Opći cilj projekta: 

 

Prevencija socijalne isključenosti mladih iz alternativne skrbi

Specifični ciljevi projekta:

1. Jačanje kompetencija  mladih iz alternativne skrbi potrebnih za samostalan život 

2. Poboljšanje obrazovnih ishoda i jačanje profesionalnih kompetencija mladih iz alternativne skrbi

3. Educiranje i osnaživanje volontera osobnih mentora za rad s mladima iz alternativne skrbi

Nositelj: Udruga MoSt

Partneri: Centar za pružanje usluga u zajednici Split

Suradnici: Dječji Dom Maestral, Centar za socijalnu skrb Split

 

Financiranje: Grad Split

Trajanje: 1.1.2022. - 31.12.2022.