Program: „Skrb i briga za beskućnice/ke“

Nositelj: Udruga MoSt

Financiranje: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Odobrena sredstva: 210.000,00 kn

Trajanje: 2016.-2019.

 

SAŽETAK PROJEKTA

Program Skrbi i brige za beskućnice/ke ima za cilj smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti beskućnica/ka na području Splitsko-dalmatinske županije kroz kontinuirano provođenje različitih aktivnosti i širenje mreže socijalnih usluga.