Udruga MoSt je 2012. godine potpisala s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva sporazum o Razvojnoj suradnji u području centara znanja za društveni razvoj u RH.

Centri znanja razvijanju različite oblike djelovanja kroz istraživanja i analize javnih politika; prijenose specifičnih znanja u Republici Hrvatskoj i u drugim zemljama, razvijaju društvene potencijale i baze znanja, te zagovaraju pozitivne društvene promjene.

MoSt U okviru ovog programa dosadašnje iskustvo i specifična znanja u radu u s mladima s problemima u ponašanju i beskućnicima prenosi u druge sredine; potiče inovativne modele rada u području društvenog uključivanja i smanjenja siromaštva; zagovara povezivanje i stvaranje mreža dionika u cilju pozitivnih društvenih promjena; provodi istraživanja i analize javnih politika u ovom području djelovanja. U okviru

Centra znanja MoSt je potakao više lokalnih i nacionalnih mreža, utjecao na promjene zakonske regulative za ranjive skupine građana, potakao partnerstva na nacionalnoj razini i na području JI EU.

PROJEKTI SUZBIJANJA NASILJA MEĐU MLADIMA I PREVENCIJE OVISNOST

PROJEKTI PREVENCIJE I SUZBIJANJA SIROMAŠTVA

AKCIJE SOLIDARNOSTI U ZAJEDNICI

U cilju poticanja solidarnosti, pružanja konkretne pomoć građanima slabijeg imovinskog statusa i senzibiliziranja društva za problematiku beskućništva i siromaštva, MoSt provodi istraživanja, izdaje publikacije, organizira kampanje, izložbe, tribine, okrugle stolove, potiče povezivanje svih u zajednici, stvara mreže dionika na lokalnoj i nacionalnoj razini te organizira humanitarne akcije koje uključuju velik broj građana i volontera. Od 2000. godine MoSt provodi, svake godine u prosincu, akciju „A di si ti?!“ organizacijom humanitarnog buvljaka u okviru kojeg građani prikupljaju proizvode za prodaju a prikupljena sredstva namijenjena su isključivo za hranu i osobne potrebe korisnica/ka. U samoj akciji sudjeluje tisuće građana, udruga, škola, ustanova, organizacija i sportskih klubova.