Projekt „Aktivizam je moj đir!

Nositelj:  Udruga MoSt

Partneri: Filozofski fakultet Split

Financiranje: MDOMSP

Odobreni iznos: 119.983,00 kn

Trajanje: 1.11.2016.-31.10.2017.

 

SAŽETAK PROJEKTA

Promicanje aktivizma i volonterskog rada mladih studenata humanističkih usmjerenja, kroz preuzimanje uloge aktivnih građana u rješavanju aktualnih društvenih problema, s naglaskom na rizična ponašanja djece i mladih