Projekt „Budi rješenje – Medijatori u zajednici“

Nositelj:  Udruga MoSt

Partneri:  Ženski đački dom Split

Financiranje: MZO

Odobreni iznos: 50.000,00 kn

Trajanje: 1.9.2016.-31.8.2017.

 

SAŽETAK PROJEKTA

Projekt „Budi rješenje – medijatori u zajednici“ afirmira nenasilno rješavanje sukoba i jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s mladima i mladih s problemima u ponašanju stjecanjem novih znanja i vještina.  Projektom se namjerava informirati i senzibilizirati zajednica za postupke medijacije te uključiti mlade u organizaciju i provedbu kampanje kojom će zagovarati odgoj i obrazovanje za mir i nenasilno rješavanje sukoba.