Projekt „Child Friendly”

Nositelj: Fundacion Diagrama Intervencion Psicosocial, Španjolska                  

Partneri: Udruga MoSt, Hrvatska;  OIJJ Belgija, Instituto Don Calabria, Italija; SAPI Bugarska; Hope for Children, Cipar

Financiranje: EU

Udio sredstava za udrugu MoSt: 48.079,93 kn (za 2017. godinu)

Trajanje: 1.7.2017. – 30.06.2019.

 

SAŽETAK PROJEKTA

Udruga MoSt u partnerstvu sa organizacijama iz Španjolske, Italije, Cipra, Bugarske i Belgije provodi projekt “Child-frendly JT: Prava maloljetnika na informiranje, prevođenje i tumačenje u kaznenom postupku:razvoj pravosudnih alata za djecu”.

Cilj projekta Child-friendly JT, kojeg koordinira Fundación Diagrama Intervención Psicosocial (Španjolska, jest pridonijeti ispravnoj provedbi direktiva 2012/13 / EU (o pravu informiranja u kaznenom postupku), 2010/64 / EU (o pravu na tumačenje i prevođenje u kaznenom postupku) i (EU) 2016/800 (o proceduralnim zaštitnim mjerama za djecu osumnjičenu ili optuženu u kaznenom postupku).