Projekt „Oboji svijet šarenim bojama tolerancije”

Nositelj: Forum za slobodu odgoja

Partneri: Udruga MoSt

Financiranje: Bez budžeta

Trajanje: 2014.- 2017.

 

SAŽETAK PROJEKTA

Projekt se kontinuirano provodi od 2010. s ciljem poticanja svih učenika i njihovih mentora/nastavnika na promišljanja o toleranciji, empatiji, ljudskim pravima, dijalogu, nenasilnom rješavanju sukoba, načina osvještavanja i suzbijanja diskriminacije, stereotipa te poticanja na proaktivno djelovanje unutar škola i lokalnih zajednica.