Projekt „Podrška djeci, mladima i obitelji u riziku od socijalne isključenosti“

Nositelj: Udruga MoSt

Partneri: CZSS Split

Financiranje: MDOMSP

Odobreni iznos:  220.000,00 kn

Trajanje: 1.6.2017.- 31.5.2020.

 

SAŽETAK PROJEKTA

Program stručne savjetodavne pomoći, podrške obrazovanju i cjeloživotnom učenju te podrške samostalnom životu djeci i mladima s problemima u ponašanju i mladima nakon boravka u domovima socijalne skrbi, udomiteljskim obiteljima i onima koji se nalaze u drugim nepovoljnim okolnostima/ krizama. Cilj programa je prevencija institucionalizacije i socijalno uključivanje.