Projekt „Podrška - jačanje zaštitnih čimbenika pojedinca, obitelji, zajednice“

Nositelj: Udruga MoSt

Partner: NZZJZ SDŽ 

Financiranje: Ured za suzbijanje zlouporabe droga / Ministarstvo zdravlja / Ministarstvo pravosuđa

Odobreni iznos:  149.836,00 kn

Trajanje: 9.11.2016.- 8.11.2017.

 

SAŽETAK PROJEKTA

Projekt je usmjeren na prevenciju ovisnosti i rizičnih ponašanja djece i mladih kroz psihosocijalnu podršku djeci i mladima u riziku i s problemima u ponašanju te unaprjeđenje njihovih znanja i vještina i organiziranu vršnjačku pomoć; osnaživanje obitelji u riziku individualnim i grupnim savjetovanjem te jačanje zaštitnih čimbenika pojedinca, obitelji, zajednice povezivanjem dionika i promocijom mentalnog zdravlja i zdravih stilova življenja.