Projekt: Prenoćište za beskućnice/ke

Nositelj: Udruga MoSt

Partner: Grad Split

Financiranje: Grad Split i Županija splitsko-dalmatinska

Trajanje: kontinuirano

Odobrena sredstva: Grad 220.000,00 / SDŽ 35.000,00

 

SAŽETAK PROJEKTA

Projekt Prenoćišta za beskućnice/ke ima za cilj smanjenje socijalne isključenosti i podizanje kvalitete života beskućnica/ka na području Splitsko-dalmatinske županije i provodi se u partnerstvu sa Gradom Splitom.