Projekt „Tinel - poludnevni boravak za djecu u psihosocijalnom riziku”

Nositelj: Udruga Ardura, Šibenik;

Partneri: Udruga MoSt; CZSS Šibenik 

Financiranje: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Udio sredstava za udrugu MoSt: 0,00

Trajanje: 1.6.2017.- 31.5.2020.

SAŽETAK PROJEKTA

Početkom kolovoza 2017.godine započela je provedba trogodišnjeg projekta “Tinel” – poludnevni boravak za djecu u psihosocijalnom riziku na području grada Šibenika sa ciljem smanjenja devijantnih ponašanja kod djece koja su uključena u programa, a kako bi vrijeme proveli kvalitetno i osmišljeno, uz podršku za učenje, društvo u igranju ili pratnju kulturnim i sportskim sadržajima.

U ‘Tinelu’ vrijeme mogu provoditi djeca iz jednoroditeljskih obitelji, djeca s poteškoćama u učenju ili djeca iz obitelji koja su u sustavu socijalne skrbi, osnovnoškolci koji imaju blaže poteškoće u ponašanju ili ih vršnjaci nisu dobro prihvatili. Djeci se pruža pomoć u učenju, održavaju i grupne radionice za razvoj životnih vještina uz nastojanje da vrijeme provedu kvalitetno i osmišljeno.