Razvojna suradnja u području centara znanja za društveni razvoj

Centar znanja za društveno uključivanje i smanjenje siromaštva

Nositelj: Udruga MoSt

Financiranje: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

SAŽETAK O RAZVOJNOJ SURADNJI

Udruga MoSt je 2012. sa Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva potpisala sporazum o Razvojnoj suradnji u području centara znanja za društveni razvoj u RH. U okviru ovog programa MoSt provodi programe, projekte i akcije u okviru kojih  prijenosi dosadašnje iskustva I specifična znanja te potiču inovativni modeli rada u području društvenog uključivanja i smanjenja siromaštva; zagovaraju pozitivne društvene promjene i razvoj društvenih potencijala; provode istraživanja i analize javnih politika u ovom području djelovanja.